The Hound of the Wolf

For the strength of Pack is in the Wolf, and the strength of Wolf is in the Pack -Rudyard Kipling

Thursday, March 22, 2007

Morale busted, morale boosted !

Thoughts unorganized. Focus unsynthesized. Mindset wandering. Morale unboosted. Determination challenged. Will is deteriorating
Hanggang ako'y...
  • nakasulyap ng pulubing nanghihingi ng pagkain
  • nakakita ng matandang babae na naghihintay na ng pagsasara ng telon
  • nanuod ng isang gusgusing aso habang naghahanap ng pagkain
  • nasilayan ang mga taong nagbabanat ng buto upang mabuhay
  • nakarinig ng mga kwentong tunay na kalunoslunos ang kinahinatnan
Mula sa subconsciousness ay binulong sa akin:
"Maswerte ka pa rin. Isang malaking biyaya na ang magising sa umaga at makapagsimula ng panibagong araw. Huwag manghinayang, mang-ingit at mag-self pity sa mga bagay na wala ka. Wala ka na nga nito, malulungkot ka pa. Matutong i-appreciate ang mga bagay na meron habang pinaghihirapan ang pagkakaroon ng bagay na inaasam. Napakaikli lang ng buhay para sa frustrations at pagmumukmok. Magpapatibay ng pananalig at karakter ang suliranin, kayanin mo lang."
Tsk, tsk ... sa huli naisip ko tuloy na parang gusto kong mag-apply na tagapayo sa Bulgar o Abante. Bwisit na subconscious ito.