The Hound of the Wolf

For the strength of Pack is in the Wolf, and the strength of Wolf is in the Pack -Rudyard Kipling

Friday, July 06, 2007

A Javarrific Experience

JAVA 2007-03 ... ang pangalan ng section namin sa National Computer Center. As the name suggests ito ay isang klase sa Java Programming. Yeah, the well-know OOP (object oriented) and WORM (write-once, run many ) PL (programming language). My intention for applying to the course is to study three things: 1. basic foundations of OOP paradigm, 2. get acquanted to the Java SE 6 API's and lastly, 3. expand thy network and take advantage of different opportunities.

Kinseng estudyante, 9 ang magkakakilala at 6 ang sumusubok maki-blend sa group. Sa walong araw ng pagkaklase, di maikakailang iba iba ang skill set ng mga attendees sa course. Some are new to Java, some are new to programming but all are willing to learn. Malupit din ang credentials ng instructor kaya walang rason para tamarin sa course na ito. Sa di ko maintidihang dahilam, mas kinatatakutan ko pa ang Java sa Assembly Language. Intimidating kasi ang OOP principle. Pero kung tutuusin mas abstract pa pala ang Assembly Language sa Java. OOP represents real-world objects. Halimbawa:

Object: cellular phone
Properties: brand, model, kulay, bigat, colored, company
Behavior: start, shut-off, charge, explode, beep

Sa java: Cellphone cp = new Cellphone() --> yipee, marunong na akong mag-instantiate.

Sa ngayon, group case study kami. Tumiwalag ako sa group at nag-desisyong mag-solo dahil sa conflict of interest na din sa scheds. Simpleng game ang pinagagawa na mai-aapply naman ang general Java concepts at ma-achieve din ang tatlong goals na nabanggit sa itaas.

So much for blogging. Back on solving the problem of converting millisecond time format to an actual date.