The Hound of the Wolf

For the strength of Pack is in the Wolf, and the strength of Wolf is in the Pack -Rudyard Kipling

Thursday, January 08, 2009

Tinikling dance

I apologize for the readers who don't understand Tagalog. Tinikling according to wikipedia is:

"Ang tinikling ay ang halo-halo ng biyaya at kilusan na paa. Laban-laban sa pagitan ng paa at sanga ng kawayan.
Ang tinikling may ebulusyon dati naging pambansa sayaw ng Pilipinas. Ang ibong "Tikling" ("heron") ay patayo sa kanyang mga mahaba at payat na binti. Ang sayaw na Tinikling naglalarawan ng paraan ang ibon pagalawin kanyang mga binti sa pagitan na damo. Itong ay isang bersiyon ng tinikling, kundi mayroon ikalawa mga kuwento magaspang. ..." Read more

The video was taken (courtesy of Dr. Marcelo) during the ADZU conference at Dakak last February. The newbie tinikling dancer (me) is partly overly conscious that his feet might not hit the bamboo while obediently listening to his dance partner.


Labels: ,