The Hound of the Wolf

For the strength of Pack is in the Wolf, and the strength of Wolf is in the Pack -Rudyard Kipling

Tuesday, August 14, 2007

Ang pinakamasayang CHITS activity!

Latest CHITS activity, the most adventurous so far ...

Isang bagong pamamaraan ng pag-kukwento na gamit lamang phrases at mga salita:

Ang call time, 4AM, August 8.
Baha sa taft, maitim ang tubig, lampas paa
Pick up sa 7-11 PCU
Nag-cup noodles at C2 muna
Dumating ang CHD-4A FX, sumampang basa
Nagkamustahan at nag-discuss sa loob ng FX
Nag-komento sa mga dinaanan
NAg-order sa drive thru ng Jollibee
Umabot ng south super hiway, trapik
Nagbayad ng tool fee, sabay harutot.
Nag-discuss ulit sa plano sa Pagsanjan deployment
Nagkaroon ng call of nature at nagpigil sandali
Pumasok na ng Laguna, nakakita ng mga masisipag na estudyanteng papasok
Nag-stop over sa gas station para mag-jingle
Nagbukas ng laptop
Tulog sandali
Dumaan ng Batangas, then Lucena
May sinundo sa Grand terminal
Natulog sandali
Umabot sa gumaca port, nag-unload
Nagbayad ng renta ng parking, tumungo sa port
Ilang dipa na lang, iniwan kami ng bangka
Bumalik sa sasakyan at nag-isip ng plan B
Naka-renta ng small boat, tumuloy
1 oras na pagninilay sa gitna ng maalong dagat
dumating sa Quezon RHU, 11:30AM
Nagsimula ang lektyur, nag Q and A
Nag-lunch na
Nag-resume sa hapon, this time hand on na
Nag-simulate ng data entry, tapos nag Q and A
Nag-snack habang nag-discuss
Dumating ang mga konsehal, nagmistulang may session bigla
Nag-closing ceremonies, lahat ay nakangiti (almost)

Nagpapa-piktyur, say cheeeese!