The Hound of the Wolf

For the strength of Pack is in the Wolf, and the strength of Wolf is in the Pack -Rudyard Kipling

Thursday, November 22, 2007

Fifty - fifty

Dalawang bagay na natapos ko ngayon araw na ito:

1. Iset-up ang basic libraries para sa Information Network for Asthma
2. Mag-migrate ng version 1 database sa version 2 sa Online Faculty Database.

Dalawang di ko nagawa:
1. Authenticate version 1.7 of PhilMIS project
2. Tapusin ang Online Rating System ng UPCM

50 - 50, unproductive percentage, tsk tsk...